Kurssit

Monipuolinen tarjonta.

Perus -ja jatkokurssit

 


UUdet peruskurssit

Aloittelijoille suunnattu kurssi, jossa opetetaan työelämän kielen perusrakenteita ja
ammattisanastoa. Kaikki peruskurssit hiotaan asiakkaiden työprofiilien mukaisiksi.


uuden kirjallisen viestinnän kurssi

Sopii erityisesti sihteereille, tuonti- ja vientiassistenteille, sekä muille kirjeenvaihtoa käyville
toimihenkilöille, jotka haluavat parantaa kyseisen kielen kirjallista ilmaisua.


Liike elämän tehokurssi

Tällä kurssilla voidaan käsitellä esim. rakentamiseen, myyntiin, sisäänostoon, raportointiin,
markkinointiin ja taloushallintoon liittyviä asioita. Kurssin tavoitteena on opettaa oppilasta
sujuvasti selviytymään vieraalla kielellä hänen oman vastuualueensa tehtävistä.


Harjoittelukurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka osaavat harjoitettavan kielen
perusrakenteet. Kurssi aloitetaan kielitaidon testauksella, jonka jälkeen suoritetaan
tarvekartoitus ja sen perusteella kurssi muokataan kyseiselle asiakkaalle sopivaksi.


puhekurssi

Tarkoitettu niille, jotka osaavat puhua kyseisellä kielellä, mutta pyrkivät parempaan ja
tyylikkäämpään kielelliseen ilmaisuun. Erityishuomiona, että näiden kurssien suositeltu
minimikesto on 60 oppituntia.


kielikurssi sihteereille

Sihteereitä opetetaan selviytymään tyylikkäästi nykyaikaista kieltä käyttäen jokapäiväisistä
rutiineista unohtamatta ”small talkia”.import/export kurssi

Keskittyy vienti- ja tuontikaupan problematiikkaan valitulla kielellä. Teemoina esimerkiksi
yleisimpien asiakirjojen ja sopimusten käsittely.


liiketalouden kulttuurikurssi

Kurssi selvittää kyseessä olevan maan ja Suomen yrityskulttuurien yleisimmät eroavaisuudet,
sekä opettaa tarvittavat käyttäytymismallit asiallisen kommunikaation aikaansaamiseksi.


kurssien kesto ja opetus

Kurssit kestävät tavallisesti vähintään 20-40 oppituntia, joko intensiivisesti lyhyessä ajassa tai
esim. kaksi oppituntia kerrallaan kerran viikossa pidemmän ajanjakson aikana.
Oppilas voi opiskella joko pienryhmässä (max. 6 oppilasta) tai yksityisoppilaana. Jokainen voi
itse valita opiskelumenetelmän. Opetusta annetaan joko Keravan Kielikoulun tiloissa tai
oppilaan yrityksessä. Oppilas voi valita joko syntyperäisen tai suomalaisen opettajan tai
halutessaan molemmat niin, että he opettavat vuoroviikoin.